fredag 31 mars 2017

Grinden

(foto:©Längs kajen, Sörmland)

torsdag 30 mars 2017

Skogsbryn

(foto:©Längs kajen, Sörmland)

tisdag 28 mars 2017

Utskärgård

(foto:©Längs kajen, Sthlms skärgård)

måndag 27 mars 2017

Höstprakt

(foto:©Längs kajen, Sthlm)

söndag 26 mars 2017

Medevi

(foto:©Längs kajen, Medevi)

fredag 24 mars 2017

Spegling

(foto:©Längs kajen, Sörmland)

torsdag 23 mars 2017

Stadshotellet

(foto:©Längs kajen, Sörmland)

söndag 19 mars 2017

Skymning

(foto:©Längs kajen, Sörmland)

Lokstallet

(foto:©Längs kajen, Sörmland)

onsdag 15 mars 2017

Vårvinter

(foto:©Längs kajen)

tisdag 14 mars 2017

In the garden

(foto:©Längs kajen, Sörmland)

torsdag 9 mars 2017

In March

(foto:©Längs kajen, Sörmland)

söndag 5 mars 2017

Kvarnen

(foto:©Längs kajen, Stockholm)

lördag 4 mars 2017

I vinterhamn

(foto:©Längs kajen, Stockholm)

torsdag 2 mars 2017

Blue chair

(foto:©Längs kajen, Sörmland)

onsdag 1 mars 2017

Bouquinistes

(foto:©Längs kajen, Paris)