tisdag 30 juni 2009

Juni


Sommarbuketten av juniblomster får följa med när juni månad idag den 30:e avslutas och övergår i juli.

Månaden juni har i år annars bestått av en salig blandning av stress, oro och en del efterhängsna, svåra framtidsfrågor, som efter flera års arbete ser ut att gå mot en lösning och som därför övergick i glädje och fest och till slut kunde det också bli semester. Idag, sista juni, ser det alltså bra ut. Det är ljust och solen är glödhet.

(foto: Längs kajen)

Tehuset


Här är tehuset och almarna igen. Det ser ut att vara efter stängningsdags. Det är tyst. Om jag skulle sätta mig ner en stund? Stora krav har jag inte.

(foto: Längs kajen, Kungsträdgården, Stockholm)

måndag 29 juni 2009

Aprikos och sten


(foto: Längs kajen, Gamla Stan, Stockholm)

söndag 28 juni 2009

Kl. 00.17 den 28 juni


(foto: Stockholms inlopp)

G III


(foto: Längs kajen, Stockholm aug -08)

Gustavus III


(foto: Längs kajen, Stockholm aug-08)

lördag 27 juni 2009

Julimorgon 2007


(foto: Längs kajen, Stockholm)

torsdag 25 juni 2009

Om ljus


(foto: Längs kajen, Stockholm)

tisdag 23 juni 2009

Om människorna


(foto: Längs kajen, Stockholm)

Livets guldkant


- ATT FÅ SITTA UTE, ATT FÅ ANDAS FRISK LUFT -

Det handlar om längtan, om de gamlas längtan, som den uttrycks allt oftare inom omsorgen om de äldre.

Med kall ekonomism har vi baxat sorgebarnet ända hit - till ett ofattbart faktum - att när de gamlas längtan uttrycks, när livets guldkant formas, handlar det idag om det mest basala för en sund livsföring...., om att få sitta ute en stund om dagen, om att få andas frisk luft.

Jag tycker att vi allt oftare hör om detta i rapporteringen från äldrevården och vi hör om det från många håll. Och det ställer oss vid skampålen.

Det är därför mycket glädjande att idag ta del av initiativ som "projektet längtan", som just handlar om att uppfylla de äldres längtan.

Jag hoppas att deras längtan, allas vår längtan, nu bryter igenom tidens väldiga brus.., att saken hörsammas, att saker rättas till. Sommarvind och sommarluft åt alla är inget stort krav.

Hör det korta inslaget om PROJEKTET LÄNGTAN

(foto: Längs kajen)

Om sommarnatten


(foto: Längs kajen, Stockholm)

måndag 22 juni 2009

När morgonen kommer


(foto: Längs kajen, Stockholm)

söndag 21 juni 2009

fredag 19 juni 2009

torsdag 18 juni 2009

söndag 14 juni 2009

Minnesbild


Jag gick runt i Stockholm,
hejdade mig mitt på Skeppsbron.
Katarina kyrka, Södermalm,
en mås över Strömmen
och ett lysande moln på himlen.
Jag minns inte alls vad jag tänkte.
Kanske fanns där en doft av hav?


(foto: Längs kajen, Stockholm)

onsdag 10 juni 2009

Slutet nära?


Tag en dikt, stod det på lappen och jag följde den harmlösa uppmaningen - drog en dikt ur korgen. En nitlott? Kommunbibliotekets poesikorg, fylld av nedskrivna dikter kan visa sig vara ett högriskprojekt. Jag gillar dikten men min fråga för dagen: är slutet nära? Den som lever får se.

Tack O Tack
för ett förtjusande möte
Men det kommer en stund
när det är dags att säja
ajö
och simma bort

Ut på det öppna havet!
/av okänd poet

(foto: Längs kajen)

tisdag 9 juni 2009

Frid


Enligt min erfarenhet är det främsta kännetecknet
på sann lycka frid: inre frid. Med detta menar jag
inte någon sorts känsla att vara "hög". Inte heller
avser jag en frånvaro av känslor. Tvärtom, friden
jag försöker beskriva grundar sig i omsorg om
andra och inbegriper en hög grad av känsla och
känslighet.


/ Dalai Lama

(foto: Längs kajen)

söndag 7 juni 2009

lördag 6 juni 2009

Grändstaden


I en trång och stenlagd grändstad:
vilka dolda hemligheter, vilka tysta skuggor, vilka rollfigurer möter här?

Handlar det om längtan, gäller det ett minne eller är det mina drömmar
om en gammal stad av hus?


(foto: Gamla Stan, Stockholm)

fredag 5 juni 2009

Hamnen

Äntligen i hamn:
återkomst, trygghet, resans mål.
Men lite längre ut,
i den milda dimman,
ett fartygs avgång.
Är det början på en lång sjöresa?
Ett äventyr fyllt av drömmar och förväntan?

Inte här,
det är sjövägen till Djurgården.

(foto: Stockholm, Slussen)

måndag 1 juni 2009

Staden


När du kommer
till en främmande stad
eller en stad där du levat
och lämnat: finns där då någon
som med tänt fönster
hälsar dig?

(efter Bo Carpelan)


(foto: Stockholm, Hamngatan)